Konstantin a Metoděj

01.02.2024
Konstantin a Metoděj
Konstantin a Metoděj

Bratři Metoděj (starší, narozen roku 815) právník a později mnich a Konstantin (narozen roku 827) profesor filosofie a teolog, oba původem z řecké Soluně, přišli na Velkou Moravu  ve čtvrtek 21. června v den Letního slunovratu roku 863 jako " Věrozvěstové ". Přinášeli Slovanům křesťanské náboženství byzanského typu, svaté texty přeložené již do staroslověnštiny  napsané novým písmem - " hlaholicí ", které sestavil pro Slovany Konstantin tak, aby bylo možno církevní texty psát  jiným písmen než               " latinkou ".

- pokračování příště -