Co je " Nový kalendář " a proč ?

Současný kalendář má mnoho nedostatků, které zbytečně komplikují jeho užívání a většina lidí si ho nedokáže celý zapamatovat

Nedostatky:

  • Není trvalý . Každý rok končí a začíná v jiný den v týdnu
  • Platnost kalendáře končí každý rok a další rok je pozměněný - posunutý
  • Je obtížné určit den v týdnu daného dne v roce nebo měsíci bez pomůcky např. vytištěného tohoto ročního kalendáře
  • Měsíce nemají stejnou délku ( 28,29,30,31 dnů) a nejsou pravidelně rozloženy po celý rok
  • Čtyři čtvrtletí roku (po třech celých měsících) nejsou stejná (90/91, 91, 92 a 92 dnů). Rovné stejné čtvrti by velmi usnadnily účetnictví a statistiku
  • Začátek roku (epocha), je nepravidelná.  Nový rok v kalendářích není ve stejný den
  • Slunovraty a rovnodennosti se neshodují ani s počátkem měsíců, ani se středem měsíců.

Všechny nedostatky odstranil nový kalendář a změnil je na výhody pro uživatele a umožnil každému snadné zapamatování

Nový kalendář vše vyřešil :

1.)  Rok má stále stejný počet kalendářních dnů 360  plus 5 (6) Mimokalendářních dnů ( slunečních,

přírodních,virtuálních) a stále se opakuje v totožném tvaru, je konstantní (permanentní)

a každý Rok začíná v pondělí 1. ledna a končí v neděli 30. prosince


2.)  každý Den má stále stejné místo v Roku, v Měsíci i v Týdnu - každý Měsíc začíná 1. v pondělí

a končí 30. v neděli, každý Den je přesně a stále určen jen Měsícem a pořadovým číslem Dne.

Pondělí je vždy 1. 7. 13. 19. 25. , Úterý vždy 2. 8. 14. 20. 26. , Středa vždy 3. 9. 15. 21. 27.,

Pátek vždy 4. 10. 16. 22. 28. , Sobota vždy 5. 11. 17. 23. 29., Neděle je vždy 6. 12. 18. 24. 30.


3.)  Kalendářní Měsíce jsou všechny stejné dlouhé 30 dní a každý má 5 Týdnů po 6 Dnech (5x6), vždy začíná

1. v pondělí a končí 30. v neděli, 6 denní týden nemá čtvrtek,


4.)   6-denní Týden má jen čtyři pracovní dny, tedy o 1 pracovní den méně oproti stávajícímu 7-dennímu týdnu

a rozděluje 30-denní Měsíc na 5 Týdnů se stálým pořadím Dnů v měsíci od 1. do 30.dne


5.) zůstávají stejné názvy Měsíců -Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad,

Prosinec i Dnů v týdnu : Pondělí, Úterý, Středa, Pátek, Sobota, Neděle a ve všech 6-denních týdnech je vynechán pouze " čtvrtek"

6.)  číslování Měsíců může být římskými číslicemi I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,

aby nedošlo při zápisu k záměně za Dny v měsíci s arabskými číslicemi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.......29.,30.


7.)  4 (čtyři) "čtvrtky" jsou 4 Mimokalendářní dny (sluneční, přírodní,) a to :

jarní rovnodennost  (jaro) - zelený čtvrtek

letní slunovrat  (léto) - žlutý čtvrtek,

podzimní rovnodennost (podzim) - červený čtvrtek

zimní slunovrat  (zima) - modrý čtvrtek,

a zařadí se na místo bývalého čtvrtku v čtvrtém Týdnu v měsíci březnu, červnu, září a prosinci

nebo i jinam, a přesto to nemá vliv na kalendář, který zůstává stále stejný


7.)  Nový a Přestupný rok jsou opět mimokalendářní dny a jsou to tzv. přírodní, vesmírné, kosmické

svátky, zařazeny mezi 30. prosince a 1. leden, přestupný rok za Nový rok po 4 letech nebo po 4

letech mezi 30. června a 1. července popř. někam jinam a opět bez vlivu na kalendář


8.)  každé Čtvrtletí má stejně 90 Dnů (30 x3) + 1 mimokalendářní (sluneční svátek) "čtvrtek"


9.)  kalendář je čistě solární - rovnodennosti a slunovraty mají učené místo např.

mezi 21. středou a 22. pátkem v březnu, červnu, září a prosinci, ale lze upravit dle aktuálních

astronomických údajů a požadavků pro příslušný rok opět bez vlivu na samotný kalendář


10.)  všechny Mimokalendářní dny (6) lze umístit do konstantního kalendáře na předem dané místo

např. dle astronomických výpočtů, kulturních a náboženských tradic, společenských a

hospodářských potřeb jednotlivých lidských společenstev, které si tak modifikují vlastní

kalendáře bez vlivu na vlastní univerzální kalendář


11.)  kalendář nemá a nepotřebuje mít nulový letopočet, protože po zavedením nového

upraveného kalendáře letopočet zůstává stávající  a kalendář lze zavést libovolný rok

po skončení předchozího roku,  mimokalendářním dnem Nový rok za kterým začíná kalendářní

rok 1. lednem v pondělí následujícího roku