Svarog a voda - sněhové vločky

SVAROG - Slovanský symbol nejvyššího boha a slunce, ohně i ročních období . Symbol je tvořen rozdělením kruhu kružnicemi o stejném poloměru (průměru) na 6 stejně velkých a stejně vzdálených prvků, jejichž vrcholy dělí základní kružnici na 6 stejných částí po 60 stupních z 360 stupňů celé kružnice.

Voda, chemická sloučenina H2O je základem pro vznik života na každé planetě ! Každý živý organismus na Zemi se vyvinul ve vodě a vode je největší složkou každého živého organismu.

VODA existuje na Zemi ve třech skupenstvích: pevné, kapalné a plynné v závislosti na teplotě.

Při přechodu z kapalného na pevné tzv. mrznutí (přechod přes teplotu 0 st.C) se vytváří šestistranné částečky-vločky, v nekonečných variantách.


Na obrázku je pouhých 16 variant, další tísíce a miliony již byly popsány a stále není konec.

V kapalném skupenství existuje voda na Zemi jako sloučenina v atomární vrtvách, které se po sobě volně pohybují - tečou,  v plynné skupenství se již vrstvy vody pohybují v menších částech volně v prostoru.