Roční kalendář 2023 současný


Začátky a konce měsíců neustále v jiný den v týdnu, nestejné délky měsíců a bez této vytištěné podoby se nelze v měsíci, tydnech a dnech orientovat, ani si je zapamatovat ?
Roční kalendář s číslováním všech 60 týdnů v roce a pomůckou pro výpočet dnů od začátku roku pro libovolný den:

Např. 15.květen .... do konec dubna 120+2 +15. = 137 dnů od začátku roku nebo Štědrý den 24.prosince .... do konce listopadu je 330+4 + 24.+1 (Z.S.) = 359 dnů od začátku roku

Nový roční kalendář 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029........

Univerzální, věčné roční kalendáře

Kalendář se každý rok opakuje v nezměněné podobě lišící se pouze letopočtem. Rok začíná vždy dnem Nový rok s letopočtem roku po kterém následuje pondělí 1.leden kalendářního roku. Každý měsíc roku má 30 kalendářních dnů, měsíců je 12 a mají tradiční jména.

V měsících březen, červen, září a prosinec se podle astronomických údajů vloží roční dny : Jaro-jarní rovnodennost, Léto-letní slunovrat, Podzim-podzimní rovnodennost a Zima-zimní slunovrat.

Kalendářní rok končí vždy v prosinci nedělí 30. prosince.

Počet všech dnů roku je 365 dnů, kromě přestupného roku, kdy se každý čtvrtý rok vloží do kalendáře den Přestupný rok s letopočtem a potom je počet všech dnů v roce celkem 366 dnů.

Roční den Přestupný rok se může vložit za den Nový rok nebo před začátek měsíce červenec. Umístění tohoto dne kdekoliv v kalendáři je závislé jen na dohodě . Vlastní kalendář zůstává však stálý.