Slovanské inspirace


SVAROG je nebeský tvůrce, bůh bohů, otec všech věcí i společenských zákonů. Je bohem ohně a nebeským kovářem, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa. Po stvoření světa (vesmíru) ustoupil do pozadí a setrvává v nečinnosti. 

Za svého nástupce ustanovil svého syna Svarožice, boha Slunce.

Slovanský symbol slunce, ohně i ročních období je základem pro nový kalendář. Tento symbol je tvořen rozdělením kruhu kružnicemi o stejném poloměru (průměru) na 6 stejně velkých a stejně vzdálených prvků, jejichž vrcholy dělí základní kružnici na 6 stejných částí po 60 stupních z 360 stupňů celé kružnice.

Průsečíky vnějších kružnic spojeny se středem symbolu dělí části základní kružnice na dalších 6 částí mezi vrcholy prvků a půlí ji na dvě 30 stupňové části.

Základní kružnice je potom rozdělěna na 12 dílků, což je počet měsíců v roce a také základní ciferník hodin jak 12-hodinových tak i 24 hodinových.

12hod. ciferník                                     24hod. hodiny                                                              (liché dělení)                                         (sudé dělení)


Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Jako Hromovládce se nachází na vrcholu osy světa , případně na nebi se Sluncem a Měsícem. Analogicky nejbližším božstvem je římský Mars a řecký Zeus.

Symbolická Perunova hvězda vznikla rozšířením symbolu nejvyššího boha Svaroga

Perun je jeho syn - bůh Hromovládce

Velmi zajímavý je nález části keramické desky z doby Římské republiky                           (509 - 265 př. n. letopočtem)  nazývaný "Latinum parapegma" , který byl později rekonstruován a původně sloužil jako "rozpis" městských trhů s datem jejich konání na jihu této republiky.

Naprosto odpovídá Perunově hvězdě, starobylému symbolu Slovanů, mnohem staršímu než je tato "PARAPEGMA" !

Navíc tento Slovanský symbol  Peruna má měsíc pouze s 30 dny a v té době byl  rok ve Starořímském kalendářitvořen měsíci s 31 (4x), 29 (7x) a 28 (1x). Žádný měsíc neměl tehdy 30 dní !

Vysvětlení je, že se s tímto symbolem Římané seznámili na starověké Moravě při svých cestách po Jantarové stezce a upravili a použili tento symbol pro vlastní účely.