Jeden kalendář na celý život      Roční kalendář 2024 současný

Začátky a konce měsíců neustále v jiný den v týdnu, nestejné délky měsíců a bez této vytištěné podoby se nelze v měsíci, tydnech a dnech orientovat, ani si je zapamatovat
Roční kalendář s číslováním všech 60 týdnů v roce a pomůckou pro výpočet dnů od začátku roku pro libovolný den:

Např. 15.květen .... do konec dubna (leden,únor,březen,duben)=120 + 2 (NR,JR) + 15 (květen) = 137 dnů od začátku roku 

nebo Štědrý den 24.prosince .... do konce listopadu je 330+4 + 24 +1 (ZS.) = 359 dnů od začátku roku

Mírový roční kalendář 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033...

nový kalendář vodorovný
nový kalendář vodorovný

Univerzální, věčné roční kalendáře

Kalendář se každý rok opakuje v nezměněné podobě lišící se pouze letopočtem. Rok začíná vždy dnem Nový rok s letopočtem roku po kterém následuje pondělí 1.leden kalendářního roku. Každý měsíc roku má 30 kalendářních dnů, měsíců je 12 a mají tradiční jména.

V měsících březen, červen, září a prosinec se podle astronomických údajů vloží roční dny : Jaro-jarní rovnodennost, Léto-letní slunovrat, Podzim-podzimní rovnodennost a Zima-zimní slunovrat.

Kalendářní rok končí vždy v prosinci nedělí 30. prosince.

Počet všech dnů roku je 365 dnů, kromě přestupného roku, kdy se každý čtvrtý rok vloží do kalendáře den Přestupný rok s letopočtem a potom je počet všech dnů v roce celkem 366 dnů.

Roční den Přestupný rok se může vložit za den Nový rok nebo před začátek měsíce červenec. Umístění tohoto dne kdekoliv v kalendáři je závislé jen na dohodě . Vlastní kalendář zůstává však stálý.